Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Terminolojide Tanım ve Tanım Çözümleme Ölçütleri
(Definition and A Set of Definition Analysis Criteria in Terminology )

Author : Nilay GİRİŞEN    
Type : Research Article
Published in : 1
Number : 2020/1
Page : 53-73
    


Abstract in Turkish

Terimler, çeşitli uzmanlık alanlarına ait dilsel kavramlar olarak alanyazında yıllardır birçok araştırmanın konusu olmuştur. Herhangi bir disiplinde iletişimin etkili bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan terminoloji, bir disipline ait terimlerle ilgili çeşitli çalışmaları içermektedir. Terimlerin tanımlanması, terminoloji ile ilgili bu çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de terimlerin tanımları ile ilgili daha çok uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kuramsal çalışmaların yapılması, tanımların sistematik bütünlük içinde ele alınması ve tanımlama ölçütlerinin ortaya konulması bakımından gereklidir.

Bu çalışmada konuya ilişkin temel kaynaklardan yararlanılarak terim, terminoloji ve tanım hakkında bilgi verilmiştir. Kuramsal altyapı oluşturularak tanım türleri, tanımlama ölçütleri, tanımlarda uyulması gereken kurallar ve yardımcı unsurlar ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda tanımın içerik ve biçim özellikleri belirlenerek tanımları çözümleme ölçütleri oluşturulmuştur.Anahtar Kelimeler

Terim, terminoloji, tanım, çözümleme, ölçüt.Abstract

Terminology, concepts of special field, has been the subject of researches in literature for many years. Terminology, having an important role in providing efficient communication in a special field, comprises of studies on terms related to scientific language. The definition in terminology has been discussed in various theoretical studies in literature. However, there are mostly practical studies in Turkish context. It is of great importance to conduct theoretical studies by analysing the formal structure, features and the rules of definition within a systematic integrity.

In this study some information has given about term, terminology, and definition. A theoretical framework is aimed to be constructed with the help of the basics of terminology. A set of definition analysis criteria is formed through determining the content and formal properties by using the obtained data.Keywords

Term, terminology, definition, criteria, analysis.

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri