Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe ve Japoncada Konu (Topic) İşaretleyicileri
(Topic Markers In Japanese and Turkish )

Author : Zeynep GENÇER BALOĞLU    
Type : Research Article
Published in : 2021
Number : 2021/3
Page : 29-44
    


Abstract in Turkish

Cümle konusu (topic) en genel biçimiyle cümlenin neyin üzerine, ne hakkında olduğunu aktaran birim olarak tanımlanan edimbilimsel bir unsurdur. Cümlede bir ögeyi cümlenin konusu yapma işine konulaştırma (topicalization) denir ve diller işlemi farklı yollarla yerine getirir. Transavrasya dilleri olarak kabul edilen Japon, Kore, Moğol ve Mançu dillerinde cümlenin temel yapı üyelerini işaretleyerek onları konulaştıran özel biçimbirimler (topic markers) bulunurken yine bu dillerinden biri olduğu varsayılan Türkçede, konu işaretleyicisi olarak tanımlanmış özel bir biçimbirimin bulunmadığı görüşü hakimdir. Bu çalışmanın amacı, Türkçede cümle başında bulunan {+DAn} biçimbirimli ad öbeklerinin (AÖ), Japoncadaki wa biçimbirimli AÖ’ler gibi cümlenin konusunu işaretleyip işaretleyemeyeceğini tartışmaktır. Çalışmada konu “hakkındalık” olarak tanımlanmış, konuyu belirlemede işlemsel ölçüt olarak “cümle başılık” ve “önvarsayımsallık” esas alınmıştır. Çalışma soncunda Türkçede {+DAn}’lı AÖ’lerin cümle başında; i. isim cümleleri ve hȃl/sonuç görünüşü bildiren fiil cümlelerinde edimbilimsel düzeyde konuyu, söz dizimsel düzeyde özneyi işaretlediği, ii. edimbilimsel düzeyde konuyu işaretlemediği sürece, sözdizimsel düzeyde özneyi de işaretleyemeyeceği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Konu, konulaştırma, hakkındalık, Japonca wa, Türkçe konu işaretleyicisiAbstract

In its most general form, a sentence topic is defined as the unit that conveys what the sentence is about. Topicalization is the process of making an argument the topic of a sentence, and there are different structures in languages that perform this role. While topic markers exist in the Transeurasian languages of Japanese, Korean, Mongolian, and Manchu, there is no unique morpheme classified as a topic marker in Turkish, which is thought to be one of these languages. The purpose of this study is to see whether Turkish sentence initial noun phrases (NP) with +DAn may mark the topic of the sentence in the same way that sentence initial NPs with “wa” topic marker in Japanese can. In the study, the topic was termed as “aboutness”. "Sentence inital" and "presupposition" were used as operational criteria for determining the topic of the sentence. As a result of the research, we may say that sentence initial NPs with +DAn in Turkish; i) mark the topic on a pragmatic level and the subject on a syntactic level in noun sentences and verb sentences that indicating the resultative aspect. ii) can not mark the subject on the syntactic level unless the topic isn’t marked the on pragmatic level.Keywords

Topic, topicalization, aboutness, Japanese wa, Turkish topic marker

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri