Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Çirkinlik ve Çirkinliğin Temsil Biçimleri
(Ugliness and Its Representation Forms in Huseyin Rahmi Gurpinar’s Novels )

Author : Beyhan KANTER    
Type : Research Article
Published in : 2021
Number : 2021/3
Page : 1-16
    


Abstract in Turkish

Bedene dair algı ve yargılar, genellikle toplumların estetik standartları ve kabulleri bağlamında ortaya çıkarak zaman içerisinde kökleşir. Kurmaca metinlerde de etiyle kemiğiyle var olan ve bir hayat kurgusunu temsil eden karakterlerin bedensel özelliklerinin tasvirine ağırlıklı olarak yer verilerek toplumsala dair estetik kabuller ve yargılar sezdirilir. Dolayısıyla kurmaca metinlere bakıldığı zaman özellikle çirkinlik ya da biçimsizlik üzerinden tanımlanan karakterlerin trajik bir etkiye maruz kaldıkları ya da komik olarak etiketlendikleri görülmektedir. Realist bir yaklaşımı benimseyen Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında da beden tasvirleri geniş yer tuttuğu için güzellik ve çirkinlik, toplumsal kabuller bağlamında kurguya dahil edilir. Gürpınar’ın romanlarında güzellik-çirkinlik gibi toplum tarafından belirlenen estetik kabuller, kimi zaman kurgunun temelini oluşturduğu gibi kimi zaman karakterlerin sosyal hayatla kurdukları bağı etkileyen unsurlar olarak önemli bir yer edinir. Bu makalede Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında çirkinlikleriyle ön plana çıkan karakterlerin hayatla ve toplumsal yaşamla kurdukları bağ irdelenecektir. Makalede, çirkinliğin kurgularda işleniş biçimi sosyolojik bir yaklaşımla tahlil edilecektir.Anahtar Kelimeler

Hüseyin Rahmi Gürpınar, roman, çirkinlik, kamburluk, estetik.Abstract

Perceptions and judgments relating to the body generally emerge in the context of aesthetic standards and acceptances of societies and take root over time. In fiction texts, aesthetic acceptances and judgments about society are implied by concentrating on the description of the bodily features of the characters who exist in flesh and blood and represent a life fiction. Therefore, when it is looked at the fictional texts, it is seen that especially the characters defined through ugliness or formlessness are exposed to a tragic effect or stigmatized as funny. Beauty and ugliness are included in the fiction in the context of social acceptances because body depictions have a large place in the novels of Hüseyin Rahmi Gürpınar, who adopts a realist approach. Hüseyin Rahmi Gürpınar describes the body characteristics of the characters and the distinctive aspects of these characteristics reflected in their behaviours, down to the last detail in his novels. In Gürpınar’s novels, aesthetic acceptances such as beauty and ugliness determined by society sometimes form the basis of fiction and sometimes take an important place as factors that affect the bond that the characters establish with social life. In this article, It is going to be discussed that the bond that the characters establish with life and the social world, who come to the forefront with their ugliness in Hüseyin Rahmi Gürpınar’s novels. In the article, It is going to be analyzed how ugliness is handled in the fictional world through a sociological approach.Keywords

Huseyin Rahmi Gurpinar, novel, ugliness, hunchback, aesthetic.

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri