Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sözlükbilim Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Terms of Lexicography )

Author : Göksel SERT    
Type : Research Article
Published in : 2021
Number : 2021/3
Page : 61-78
    


Abstract in Turkish

Bilimsel gelişim sürecinin temelinde terim bulunmaktadır. Terim, hem araştırmacılar arasındaki düşünce alışverişini sağlamada hem de bu alışverişte elde edilen verilerin bilgiye dönüşmesinde önemli bir görev üstlenir. Bu çalışmada binlerce yıllık geçmişe sahip sözlük kavramının yaklaşık olarak son altmış yılda etkin olan çalışma sahası sözlükbilim, terim kullanım özellikleri açısından ele alınacaktır. Sözlükbilimin gelişim aşamasında sanat, meslek ve bilim kollarına ayrılması alanda kullanılan terimlerin çoğalmasına neden olmuştur. Burada dikkat çekici nokta, sözlükbilim alanında bir kavrama karşılık birden çok terimin yaygın şekilde kullanılması yani çok terimlilik sorunu bulunmasıdır. Üstelik bu durum yalnız Türkçe için değil, sözlükbilim çalışması yapılan hemen tüm diller için geçerlidir. Çalışmada alanı adlandıran sözlükbilim teriminden başlayarak sözlükbilim dallarına ait terimler ve alanda tartışmalar oluşturan bütüncül yapı, parçacıl yapı, madde, maddebaşı terimleri alanyazınındaki kullanım özellikleri açısından incelenmiştir. Son bölümde Türkçe sözlükbilim çalışmalarında kullanılan terimlere dair genel görünüm ele alınmış ve çok terimlilik başta olmak üzere karşı karşıya kalınan terim sorunlarına dair öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Sözlükbilim, terimbilim, sözlük, terim, çok terimlilikAbstract

The term is the basis of the scientific development process. The term plays an important role both in ensuring the exchange of ideas between researchers and in transforming the data obtained in this exchange into information. In this study, the research field that has been in the last approximately sixty years of the dictionary concept, which has a history of thousands of years, is lexicography will discuss term usage characteristics. The division of lexicography into art, profession, and science branches in the development stage has led to the augmentation of terms used in the field. The remarkable point here is that in lexicography, more than one term use in response to a concept. In other words, there is a terminological overabundance. Moreover, this problem is valid not only for Turkish but also for almost every language in which has lexicographic studies. This study, starting with the term lexicography, which names the field, terms belonging to the branches of lexicography, and the terms macrostructure, microstructure, entry, and headword, which constitute discussions in the field, examine their usage characteristics in the literature. In the last section, the general view of the terms in Turkish lexicography studies discuss, and suggestions offer about the term problems, especially terminological overabundance.Keywords

Lexicography, terminology, dictionary, term, terminological overabundance

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri