Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sözlükbilim-Toplum Dilbilim Arakesiti
(The Interface of Lexicography and Sociolinguistics )

Author : Duygu KAMACI GENCER    
Type : Research Article
Published in : 2021
Number : 2021/3
Page : 45-59
    


Abstract in Turkish

Yaygın kanının aksine bir sözlük, yalnızca dilbilimsel özellik gösteren tek boyutlu başvuru kaynağı değildir. Dil ve toplum ilişkisi göz önüne alındığında, sözlükleri sözcük listelerinden ibaret dilsel kaynaklar olarak tanımlamanın ötesine gidilerek onları birer toplumsal kaynak olarak da tanımlamak mümkündür. Çeşitli biçimlerde gerçekleşebilen dil ve toplum ilişkisi çerçevesinde sözlükbilim-toplum dilbilim arakesitinin birden fazla kesişim noktasını içerdiği söylenebilir. Bu çalışmada öncelikli olarak akademi geleneği ile karakterize edilebilecek sözlükbilim-toplumsal tabakalaşma ilişkisi bağlamında toplumsal sınıfların sözlüklerdeki temsiline yer verilmiş, ardından ulusal kimlik inşasında önemli rol oynayan sözlüklerin dil politikaları eşliğinde ne şekilde yorumlanabileceğine değinilmiştir. Sözlükbilim ve küreselleşme ilişkisi ise küresel dil tasavvuru bağlamında ele alınmış, dil anizomorfizmi odağında ise sözlükbilim ve kültür ilişkisi sorgulanmıştır. Disiplinler arası bakış açısı ile sorgulanan sözlükbilim-toplum dilbilim arakesitinin söz konusu dört boyutu, sözlük ve toplum ilişkisinin farklı biçimlerde tezahür ettiğini göstermiştir. Her ne kadar tamamlanmış ve kusursuz bir sözlüğe ulaşmak mümkün olmasa da literatürde toplum dilbilimi odaklı sözlükbilim araştırmalarının artması, toplumun ve dilin sözlüklerdeki temsili noktasında oldukça büyük öneme sahiptir.Anahtar Kelimeler

Sözlükbilim, toplum dilbilim, toplumsal tabakalaşma, dil politikaları, küreselleşme, kültür.Abstract

Contrary to common belief, a dictionary is not a one-dimensional reference source with only linguistic features. Considering the relationship between language and society, it is possible to go beyond defining dictionaries as linguistic resources consisting of word lists and to define them as social resources. It can be said that the interface of lexicography-society linguistics includes more than one intersection point within the framework of language and society relationship that can take place in various forms. In this study, firstly, the representation of social classes in dictionaries in the context of the lexicography-social stratification relationship, which can be characterized by the academic tradition, is given, then it is mentioned how dictionaries, which play an important role in the construction of national identity, can be interpreted in the context of language policies. The relationship between lexicography and globalization was discussed in the context of global language conception, and the relationship between lexicography and culture was questioned in the focus of language anisomorphism. The four dimensions of the lexicography-sociolinguistics interface, which is handled with an interdisciplinary perspective, showed that the relationship between dictionary and society emerged in different forms. Although it is not possible to reach a complete and perfect dictionary, the increase in sociolinguistic-oriented lexicography research in the literature has a great importance in terms of the representation of society and language in dictionaries.Keywords

Lexicography, sociolinguistics, social stratification, language policies, globalization, culture.

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri