Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elektronik Sözlük Tipolojisinde Boşluk ve ‘Kamusi Gold’ Örneği
(The Gap in The Typology of Electronic Dictionary and ‘Kamusi Gold’ Model )

Author : Nazmi ALAN    
Type : Research Article
Published in : 1
Number : 2020/1
Page : 23-32
    


Abstract in Turkish

Teknolojinin gelişmesiyle ihtiyaçlarla birlikte alışkanlıklar da değişmektedir. Sözlükçülük de bundan nasibini almıştır. Eski dönemlerde neredeyse bir insan ömrünün eseri olan cilt cilt sözlükler yerini, şimdilerde bir ekip çalışmasının sürekli yenilenen ve geliştirilen elektronik sözlüklerine bırakmaya başlamıştır. 1980’li yıllarda bilgisayarın yaygınlaşmasıyla elektronik sözlükler hayatımıza girmeye başlamıştır. Önceleri çevrim dışı (offline) elektronik sözlüklerle (elektronik cep sözlükleri, CD-romlar, taşınabilir diskler ve diğerleri) başlayan süreç günümüzde çevrim içi (online) elektronik sözlüklerle giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, yenilikçi elektronik sözlüklerden biri olan “Kamusi GOLD” (küresel çevrim içi güncel sözlük) adlı çevrim içi sözlüğü ele alacağız. Sözlük hakkında bilgi verip bu sözlüğün daha önce yapılan elektronik sözlük tipolojilerinin neresinde yer aldığını ortaya koyacağız.Anahtar Kelimeler

Sözlükbilimi, elektronik sözlük, tipoloji, Kamusi GOLDAbstract

Habits change with the needs in line with the development of technology. Lexicography is affected by this. In ancient times volume type of dictionaries which last almost as much as a human life span replace with the electronic dictionaries which are renewed and developed by a teamwork. In 1980s electronic dictionaries entered our life with computer’s becoming widespread. The process which was started before with the offline dictionaries (electronic pocket dictionaries, CD-roms, portable disks etc.) is becoming popular with the online dictionaries today. We are going to inform you about the electronic dictionary “Kamusi” (The Global Online Living Dictionary) and determine where this dictionary locates in the typology of dictionary which was studied before.Keywords

Lexicography, electronic dictionary, typology, Kamusi GOLD

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri