Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uygur Atasözlerinde Çocuk
(Child in Uyghur Proverbs )

Author : Özge EMİROĞLU  Özgür AY  
Type : Research Article
Published in : 1
Number : 2020/1
Page : 33-52
    


Abstract in Turkish

Atasözleri, milletlerin duygularını, düşüncelerini, hayat görüşlerini ve değer yargılarını yansıtır; toplumun mayasında olan özü verir. Bu nedenle kendimizi anlamanın ve anlamlandırmanın yolları bu sözlerden geçer. Atasözleri halkın tecrübesini ve hafızasını yansıtan bir ayna gibidir ve sözlü edebiyatın en özel ve nadide ürünü sayılırlar. Atasözleri insanların hayal gücünün ürünü olan kısa ve orijinal anlatımlardır. Kültürüne bağlı, gelenek ve görenekleri üzerine yaşayan ve ilelebet varlığını devam ettirmek isteyen Türk toplulukları da bugüne kadar toplumsal özelliklerini yansıtan pek çok atasözü meydana getirmişler ve bunları birbirlerinden küçük farklılıklarla adlandırmışlardır.

Türkiye Türkçesinde kullanılan atasözleri bugüne kadar pek çok çalışmada ele alınmış ve değişik açılardan değerlendirilmiştir. Sadece Türkiye Türkçesinde değil, Türkçenin bütün lehçelerinde de bugünlere ulaşmış pek çok atasözü bulunmaktadır. Binlerce yıllık bir tarihi derinliğe sahip olan Uygur Türkleri için de atasözleri hem kültürel aktarımın gerçekleşmesinde hem de bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çocuk da Uygur atasözlerinde kendine yer bulmuştur.

Bu makalede, Uygur atasözlerinde çocuk konusu ele alınmış ve belirli bir çerçeveye göre sınıflandırılarak on ana başlığa ayrılmıştır. Daha sonra bunlar kendi içerisinde de alt temalara göre sınıflandırılmıştır. Aynı zamanda Türkiye Türkçesi ile ortak olanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Uygur atasözlerinde çocuk ile ilgili pek çok sözcük kullanılmıştır. Bu sözcükler, çocuğun aile için ne kadar büyük önem taşıdığının yanı sıra Uygur toplumunda ne kadar yer edindiğini de göstermekte ve onların çocuk ile ilgili dünya görüşlerini yansıtmaktadır.Anahtar Kelimeler

Uygurlar, Yeni Uygur Türkçesi, atasözü, çocuk.Abstract

Proverbs reflect the feelings, thoughts, life views and value judgments of the nations; It gives the essence that is in the yeast of society. Therefore, the ways to understand and make sense of ourselves are through these words. Proverbs are like a mirror reflecting people’s experiences and memories. Proverbs are considered to be the most special and rare products of oral literature. Proverbs are short and original narratives that are the product of people's imagination. Turkish communities that are devoted to their culture, living on their traditions and customs and wanting to continue their existence forever have created many proverbs that reflect their social characteristics and named them with little differences from each other.

Proverbs used in Turkey Turkish, have been examined in many studies to date and evaluated from different perspectives. Not only in Turkey Turkish but also in all Turkish dialects, there are many proverbs that have reached today. Proverbs for Uyghur Turks, who have a history of thousands of years, have an important place in both realizing cultural transfer and sharing knowledge and experience. In this context, the child also found a place in Uyghur proverbs.

In this article, the subject of children in Uyghur proverbs is discussed and classified according to a certain framework and divided into ten main titles. Later, they were also classified according to sub-themes. Same time, the same ones with Turkey Turkish tried to be determined. Many words about the child are used in Uyghur proverbs. These words show not only how important the child is to the family, but also how much a place the child has in Uyghur society, and reflect their worldview of the child.Keywords

Uyghurs, New Uyghur Turkish, proverb, child.

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri