Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkçe ve Japoncada Konu (Topic) İşaretleyicileri

Cümle konusu (topic) en genel biçimiyle cümlenin neyin üzerine, ne hakkında olduğunu aktaran birim olarak tanımlanan edimbilimsel bir unsurdur. Cümlede bir ögeyi cümlenin konusu yapma işine konulaştırma (topicalization) denir ve diller işlemi farklı yollarla yerine getirir. Transavrasya dilleri olarak kabul edilen Japon, Kore, Moğol ve Mançu dillerinde cümlenin temel yapı üyelerini işaretleyerek onları konulaştıran özel biçimbirimler (topic markers) bulunurken yine bu dillerinden biri olduğu varsayılan Türkçede, konu işaretleyicisi olarak tanımlanmış özel bir biçimbirimin bulunmadığı görüşü hakimdir. Bu çalışmanın amacı, Türkçede cümle başında bulunan {+DAn} biçimbirimli ad öbeklerinin (AÖ), Japoncadaki wa biçimbirimli AÖ’ler gibi cümlenin konusunu işaretleyip işaretleyemeyeceğini tartışmaktır. Çalışmada konu “hakkındalık” olarak tanımlanmış, konuyu belirlemede işlemsel ölçüt olarak “cümle başılık” ve “önvarsayımsallık” esas alınmıştır. Çalışma soncunda Türkçede {+DAn}’lı AÖ’lerin cümle başında; i. isim cümleleri ve hȃl/sonuç görünüşü bildiren fiil cümlelerinde edimbilimsel düzeyde konuyu, söz dizimsel düzeyde özneyi işaretlediği, ii. edimbilimsel düzeyde konuyu işaretlemediği sürece, sözdizimsel düzeyde özneyi de işaretleyemeyeceği anlaşılmıştır.Keywords

Konu, konulaştırma, hakkındalık, Japonca wa, Türkçe konu işaretleyicisi


References

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri