Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sözlükbilim Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Bilimsel gelişim sürecinin temelinde terim bulunmaktadır. Terim, hem araştırmacılar arasındaki düşünce alışverişini sağlamada hem de bu alışverişte elde edilen verilerin bilgiye dönüşmesinde önemli bir görev üstlenir. Bu çalışmada binlerce yıllık geçmişe sahip sözlük kavramının yaklaşık olarak son altmış yılda etkin olan çalışma sahası sözlükbilim, terim kullanım özellikleri açısından ele alınacaktır. Sözlükbilimin gelişim aşamasında sanat, meslek ve bilim kollarına ayrılması alanda kullanılan terimlerin çoğalmasına neden olmuştur. Burada dikkat çekici nokta, sözlükbilim alanında bir kavrama karşılık birden çok terimin yaygın şekilde kullanılması yani çok terimlilik sorunu bulunmasıdır. Üstelik bu durum yalnız Türkçe için değil, sözlükbilim çalışması yapılan hemen tüm diller için geçerlidir. Çalışmada alanı adlandıran sözlükbilim teriminden başlayarak sözlükbilim dallarına ait terimler ve alanda tartışmalar oluşturan bütüncül yapı, parçacıl yapı, madde, maddebaşı terimleri alanyazınındaki kullanım özellikleri açısından incelenmiştir. Son bölümde Türkçe sözlükbilim çalışmalarında kullanılan terimlere dair genel görünüm ele alınmış ve çok terimlilik başta olmak üzere karşı karşıya kalınan terim sorunlarına dair öneriler sunulmuştur.Keywords

Sözlükbilim, terimbilim, sözlük, terim, çok terimlilik


References

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri