Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


On Interdisciplinary Approaches in Language, Literature and Cultural Sciences

Social sciences, whose principles were determined and systematized in the 19th century, were built on the basis of natural sciences. The language, literature and cultural science studies within the said science field are the branches of science that have direct or indirect connections within themselves. These branches of science, which have an indirect (eg language, entropy) connection even with natural sciences, are subject to various interdisciplinary studies and reveal epistemological and methodological differences within their own fields. Examples of this are areas of study, such as language texts, which overlap with the laws of thermodynamics and modeling with the entropy method, hermenic, cultural language linguistic theory (lacuna), which is a religious-philosophical approach. In language, literature and cultural studies, it is seen that interdisciplinary takes place in two ways, the first is among these disciplines, and the second is with other disciplines and this interdisciplinary level is both epistemological and methodological. These studies, which will be carried out by combining more than one discipline, will put an end to classical and templateist science approaches, and also reveal scientific data that science disciplines cannot solve or are unable to explain. Based on the interdisciplinary studies in the fields of science listed above, the study will include adding new ones to the existing methods used by the relevant fields of science, and differentiating the concepts, methods and theories related to epistemological, that is, ensuring the use of interdisciplinary methods more frequently.Keywords

Language, literature, cultural science, interdisciplinary, social science.


References

Akın, C., Saraçlı S., (2014), Intertextual Comparıson Of Turkish Dialects via Entropy Approximation, Entropi Yaklaşımıyla Türk Lehçeleri Üzerinde Metinlerarası Bir Karşılaştırma, Turkish Studies (Elektronik), Vol. 9, No. 12, Pp. 1–7, Sep. Ankara.

Dağtaşoğlu, A., E., (2016). Sosyal Bilimlerin Epistemolojik Temelleri Üzerine, Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırmaları Dergisi, Aralık, İstanbul.

Değirmenci, K., (2011). Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarasılığı ve Disipliner Ayrımları Yeniden Düşünmek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi.

Jacops, H., H., (1989). The Growing Need For İnterdisciplinary Curriculum Content, U.S. Department of Education.

Mary J., (1996). Discrepant Dislocations: Feminism, Theory, and Postcolonial Histories, Berkeley, CA: University of California Press.

Köroğlu, C. Z., Köroğlu, M., A., (2016). Bilim Kavramının Gelişimi ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.25, s.1-15.

Simard, J., C., (2003). Epistemoloji, (çev. Ramazan Adıbelli) Bilimname: Düşünce Platformu, 2. cilt: I, sayı: 2, s. 13-21.

Solak, Ö., (2016). Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2. Baskı.

Töreci E., (1978). Özdevimsel Olarak Türetilen Türkçe Metin Örnekleri, Bilişim’78, Bildiriler, Ankara, s.166-174.

Wallerstein, I., (1996). Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford: Stanford University Press.

Yolaçan S¸., (2005). Farklı Dillerin Entropi ve I·nformasyon Teorisi Açısından I·statistiksel Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskis¸ehir.


Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri